ساختمان متروپل قبل و بعد ریزش

ساختمان متروپل قبل و بعد ریزش چرا ساختمان متروپل فرو ریخت؟ ریزش ساختمان ۱۰ طبقه آبادان تا کنون ۱۶ کشته و ۳۷ مصدوم بر جای گذاشته است و هنوز آماری…

ادامه خواندنساختمان متروپل قبل و بعد ریزش